WAKACYJNE WĘDRÓWKI 2015
FORMULARZ ZAPISÓW

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza.

Dane dziecka

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Data urodzenia:

Płeć: dziewczyna chłopak

Adres zamieszkania:


 

Wybieram terminy wędrówek:
1.07.2015 środa "Żabie Doły"
3.07.2015 piątek "Miechowicka Ostoja"
6.07.2015 poniedziałek "Segiet"
11.07.2015 sobota "Dolomity"

Uwagi:

Akceptacja warunków i zgody

Proszę o przyjęcie mojego dziecka na "Wakacyjne Wędrówki 2015", piesze całodniowe wędrówki w terminach wybranych powyżej.
Na czas wydarzeń zaopatrzę dziecko w picie, jedzenie, odpowiedni do pogody strój, mały plecak oraz odpowiednie pełne buty.
Na moją odpowiedzialność, po zakończeniu wydarzeń proszę o wypuszczenie dziecka do domu, nie będę go odbierać.
Rozumiem, że Nowe Pokolenie nie wykupuje polisy ubezpieczeniowej dla uczestników podczas wydarzeń. Mam jednak możliwość na własny koszt na ten okres ubezpieczyć swoje dziecko. W razie jakiegokolwiek wypadku, doznanej szkody cielesnej lub rzeczowej, nie będę wnosić żadnych roszczeń do opiekunów.
Ze względu na rezerwację miejsca, zobowiązuję się do poinformowania najpóźniej na 2 dni przed planowanym wydarzeniem o ewentualnych rezygnacjach.
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Nowego Pokolenia oraz na stronach portali społecznościowych, które obsługiwane są przez Nowe Pokolenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883.Dane rodzica/opiekuna
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Seria i numer dow. os.:

Będę także brał/a udział w wędrówkach w terminach wybranych powyżej.
Zgłaszam chęć do pracy wolontaryjnej podczas wędrówek.

Płeć: kobieta mężczyzna

Adres zamieszkania (jeśli inny niż dziecka):